Scoutingwoordenboek versie 2.1 d.d. 07-10-2018.

Bevers

Betekenis:
Kinderen in de leeftijdscategorie van 5-7 jaar heten bij Scouting Bevers.

Beverkolonie

Betekenis:
De hele groep van Bevers heet een Beverkolonie. Bij Scouting van Maasdijk heet deze kolonie “de Castorkolonie”.

Beverdoedag

Betekenis:
Jaarlijks evenement waarbij alle bevers uit de regio Fryslân met elkaar een leuk spel gaan spelen. Elke regio organiseert een Beverdoedag.

BKMWF

Betekenis:
De boerenkool met worst fuif. De feestelijke nieuwjaarsopening bij Scouting van Maasdijk, waarbij een heerlijke boerenkoolmaaltijd wordt geserveerd.

Corvee

Betekenis:
De taken die nu eenmaal moeten gebeuren….afwassen, opruimen, vegen, schoonmaken etc.

Eindvuur

Betekenis:
De jaarlijkse seizoensafsluiting bij Scouting van Maasdijk. Meestal eind juni / begin juli.

Explorers

Betekenis:
Leden in de leeftijdscategorie van 14-18 jaar heten bij Scouting Explorers. Binnen Scouting van Maasdijk wordt deze speltak RSA genoemd.

Gilwell

Betekenis:
Een intensieve training voor leiding die gaat over jezelf persoonlijk te verbeteren.

Groepsbegeleider

Betekenis:
Het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor vrijwilligersbeleid, trainingen, etc.

Groepsraad

Betekenis:
Dit is de algemene ledenvergadering van de groepsvereniging. De leden van de groepsraad bestaan uit kaderleden, zoals het groepsbestuur, de leidinggevenden bij de speltakken van de groepsvereniging en de overige personen die een functie binnen de groepsvereniging vervullen (o.a. de gebouwbeheerder en de materiaalbeheerder). De groepsraad wordt minimaal 2 x per jaar gehouden.

Hiken

Betekenis:
Het lopen van een tocht, meestal vooraf uitgezet. Met aanwijzingen, zoals coördinaten, tekeningen van kruispunten of pijltjes, wordt de route bepaald. Bepaal je zelf hoe je bij het eindpunt komt, dan heet dit een zwerfhike. Een hike varieert in lengte en moeilijkheid, die is aangepast aan de leeftijd van de lopers.

HIT

Betekenis:
Hikes, Interesses- en Trapperskampen. Jaarlijks evenement met Pasen. Op een aantal plekken in Nederland worden tientallen kampen georganiseerd voor alle verschillende leeftijdsgroepen met verschillende thema’s. Zie ook hit.scouting.nl

HUDO 

Betekenis:
Houd Uw Darmen Open. Het toilet op primitieve kampen, bestaande uit een gat in de grond met een gepionierde WC er boven en afgeschermd met een zeil. In tegenstelling tot wat men vaak denkt erg hygiënisch.

HUNO

Betekenis:
Houd Uw Nieren Open. Het staande toilet op kampen, veelal een boom of een verdacht opgestelde struik.

Huishoudelijk Reglement

Betekenis:
Alle zaken die niet worden geregeld worden via de statuten van de vereniging kunnen worden geregeld via het huishoudelijke reglement. Bijvoorbeeld huisregels, maar ook beleid inzake roken en alcohol. Het huishoudelijk reglement en aanpassingen daarvan worden vastgesteld door de groepsraad.

Insigne

Betekenis:
Een insigne is een embleem dat op de scoutingblouse genaaid wordt. Het embleem geeft informatie over o.a. de regio en het onderdeel waarbij je hoort. Insignes laten ook zien welke vaardigheden je beheerst. Een insigne op zich heeft geen waarde, de geleerde vaardigheden kunnen handig zijn.

Installatie

Betekenis:
De ceremonie waarbij het nieuwe lid de wet en belofte opzegt en hiermee officieel deel uit maakt van de Speltak. Hierbij worden ook de bijbehorende insignes opgespeld.

Jamboree

Betekenis:
Groot internationaal Scoutingkamp dat iedere 4 jaar in een ander land wordt gehouden. Voor Scouts van 14-17 jaar.

JOTA

Betekenis:
Jamboree On The Air. Alle scouts over de hele wereld kunnen in een weekend contact leggen met elkaar via radioamateurs. Standaard in het derde (hele) weekend van oktober. Bij Scouting van Maasdijk wordt hier om de 2 jaar aan meegedaan.

JOTI

Betekenis:
Jamboree On The Internet. Alle Scouts over de hele wereld kunnen in een weekend contact leggen met elkaar via het internet. Standaard in het derde (hele) weekend van oktober. Bij Scouting van Maasdijk wordt hier om de 2 jaar aan meegedaan.

Kader

Betekenis:
De vrijwilligers van de vereniging Scouting van Maasdijk.

Kwalificatie

Betekenis:
Iemand die zijn leiding-kwalificatie heeft, is erkend leiding. Hij/zij heeft trainingen gevolgd via de Scouting Academy en is geobserveerd en begeleidt door de praktijkbegeleider alvorens deze kwalificatie te ontvangen. Er zijn meer kwalificaties, zoals de Kamp-kwalificatie (getraind om met jeugdleden op kamp te gaan).

NPK

Betekenis:
Het Noordelijk Pinksterkamp. Het grootste jaarlijks terugkerende Scoutingkamp binnen Europa in de Marnewaard. Een aantal speltakken van Scouting van Maasdijk nemen deel aan dit kamp.

Overvliegen

Betekenis:
De overgang van de ene speltak naar de volgende speltak. Overvliegers nemen daarbij meestal op een ludieke manier afscheid van de oude speltak en worden – op even ludieke manier – welkom geheten door het nieuwe.

Patrouille

Betekenis:
Subgroepje van 5 of meer Scouts. Een patrouille heeft doorgaans ook een PL en APL. Alle cSouts bij elkaar wordt bij Scouting van Maasdijk de Redbadtroep genoemd

(A)PL

Betekenis:
(Assistent) patrouilleleider bij de Scouts. Aanspreekpunt voor de leiding en de patrouilleleden. Geeft leiding aan de patrouille.

Praktijkbegeleider

Betekenis:
De praktijkbegeleider is degene die de (aanstaande) leiding begeleidt bij het behalen van hun kwalificatie.

Pionieren

Betekenis:
Werken met hout en touw voor bijvoorbeeld het maken van een houten object zoals een toren, vuurtafel of toegangspoort met behulp van sjorringen.

Piohout

Betekenis:
Rondhout variërend in lengte tussen de 1 en 10 meter. Deze zijn nodig om houten objecten te kunnen pionieren. Piohout wordt droog bewaard in het houthok. Het hout kan daardoor jaren mee en dienen als veilig spelmateriaal. Het piohout wordt periodiek beoordeeld op bruikbaarheid.

PKD

Betekenis:
Pinksterkamp Dwingeloo. Een jaarlijks terugkerend kamp waar een aantal van onze speltakken aan deelnemen.

Regio Fryslân

Betekenis:
De Scoutingregio waar onze groep onder valt. De regio organiseert allerlei activiteiten waar vooral onze Bevers en Welpen aan meedoen.

RSA

Betekenis:
Rowan Sherpa Afdeling. Andere benaming voor de Explorers, de leeftijdsgroep van 15-18 jaar. De speltak heeft als naam Baduhenna.

Salueren

Betekenis:
Tijdens de opening en het installeren wordt er bij verschillende onderdelen op de scouting-manier gesalueerd. Je salueert door van je rechterhand je duim over je pink te leggen en je drie middelste vingers omhoog te steken. De drie vingers die je bij de opening opsteekt herinneren aan de drie dingen die je bij je installatie belooft. Je belooft dan je best te doen om:
1. Een goede scout te zijn.
2. Iedereen te helpen waar je kunt.
3. Je te houden aan de Scouting-wet.
De duim die je over je pink legt, symboliseert de sterke die de zwakke beschermt. De cirkel die ontstaat onder je duim en pink staat voor de wereld en herinnert je eraan dat alle mensen op de wereld bij elkaar horen.

Scout-In

Betekenis:
Twee-jaarlijks vrijwilligers festival van Scouting Nederland, met overdag leerzame trainingen en ’s avonds festiviteiten.

Scouting Academy

Betekenis:
Verzamelnaam voor alle trainingen en kwalificaties van Scouting Nederland. Deze trainingen worden gegeven door Team Trainingen onder verantwoordelijkheid van regio Scouting Fryslan.

Scouting Hiem

Betekenis:
Het clubgebouw van Scouting van Maasdijk.
Adres: van Bienemalaan 7, 8453 WP Oranjewoud. Geen postadres.

Scouting Nederland

Betekenis:
De landelijke koepelorganisatie van Scoutinggroepen.

Scouts

Betekenis:
Kinderen in de leeftijdscategorie van 11-15 jaar heten bij Scouting Scouts.

Scouts Online (SOL)

Betekenis:
De online ledenadministratie van Scouting. Zie: sol.scouting.nl. In Scouts OnLine kunnen leden ook hun eigen gegevens controleren en bijhouden.

ScoutShop

Betekenis:
Winkel waar de scoutingblouse verkrijgbaar is, evenals andere Scouting-artikelen.

Sjorringen

Betekenis:
Sjorringen zijn speciale knopen die gebruikt worden tijdens het pionieren. Bekende sjorringen zijn de kruissjorring, de achtsjorring, de steigersjorring en de diagonaalsjorring.

Speltak

Betekenis:
Een leeftijdsgroep bij Scouting. Zoals bijvoorbeeld Bevers (5-7 jaar), Welpen(7-11 jaar), Scouts (11-15 jaar), Explorers (15-18 jaar) en Stam (18-25 jaar).

Speltakoverleg

Betekenis:
Een 4 –wekelijks overleg waarbij de speltakken onderling overleggen over de gezamelijke en gelijktijdige activiteiten zoals bijvoorbeeld St. Joris, pinksterkamp, zomerkamp, het eindvuur en het overvliegen.

Stichting van Scouting van Maasdijk

Betekenis:
Scouting van Maasdijk bestaat uit een vereniging en een beheerstichting. Bij de stichting zijn alle bezittingen van de groep ondergebracht zoals het clubgebouw Scouting Hiem en het houthok. De stichting heeft geen leden wel een bestuur. Beslist wordt bij meerderheid van stemmen.

Teamleider

Betekenis:
Teamleider. Leider van de leiding van een speltak zoals de Bevers, Welpen en Scouts.

Vereniging Scouting van Maasdijk

Betekenis:
De groep Scouting van Maasdijk is een vereniging. Kaderleden hebben stemrecht. Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt gekozen uit de kaderleden via een stemprocedure. De vereniging gaat over alle zaken zoals inschrijving van leden, het innen van contributie en het organiseren van activiteiten voor de (jeugd)leden. Beslist wordt bij meerderheid van stemmen.

Welpen

Betekenis:
Kinderen in de leeftijdscategorie van 7-11 jaar heten bij Scouting Welpen.

Welpennest

Betekenis:
De Welpen zijn onderverdeeld in een verschillende subgroepen. Eén subgroep heet een Welpennest. Alle Welpen samen wordt de Clementhorde genoemd bij Scouting van Maasdijk.

Wet & Belofte

Betekenis:
De belofte en de wet gaan over normen en waarden binnen en buiten Scouting. Tijdens de installatie belooft ieder lid zich aan die normen en waarden te houden.

Yell

Betekenis:
(Ludieke) kreet, bijvoorbeeld om waardering uit te spreken (B.I.J.Z. Ondergoed, Bijzonder- Bijzonder- Bijzondergoed) of gewoon om te roepen Flintstone Flintstone go-go-go, jabadabadoe oink oink.


.

Scouting van Maasdijk wordt mede mogelijk gemaakt door: