Redbadtroep

Scouts is de benaming die bij scouting in Nederland gebruikt wordt om de leeftijdscategorie ("speltak" genoemd) voor jongens en meisjes in de leeftijd van 11 tot en met 15 jaar aan te duiden. De Scouts zijn georganiseerd in een “troep”, bij Scouting van Maasdijk is dat de Redbadtroep. De troep is de basiseenheid van de Scouts. Dit is de groep waar een scout lid van wordt en waarmee hij deelneemt aan scoutingactiviteiten, zoals kamperen, rondtrekken met rugzak en dergelijke. Een hoofdcomponent van de Scoutingmethode is dat troepen door de scouts onder het advies en begeleiding van (jong-)volwassen leiders worden gedraaid.  Elk troep is in patrouilles (ploegen) van vier tot acht Scouts verdeeld en gebruikt de patrouillemethode. De onafhankelijkheid van een patrouille van de troep verschilt per opkomst en activiteit. Vaak houdt een troep gewone opkomsten als een eenheid. De autonomie van patrouilles wordt zichtbaarder op kamp, waar elk patrouille zijn eigen keuken pioniert en een eigen tent heeft. Scouting van Maasdijk zet oudere en jongere Scouts samen in patrouilles, zodat de oudere de jongere kunnen ondersteunen. Elke patrouille kent één PL (patrouilleleider) en één APL (Assistent Patrouille Leider), welke in overleg door de leiding worden benoemd. De PL en APL zijn binnen de patrouille voor de scouts het aanspreekpunt en binnen de troep het aanspreekpunt voor de leiding. Zo leert een PL of APL vaardigheden als organiseren, leiding geven en verantwoordelijkheid dragen. Elke nieuwe scout wordt door de leiding ingedeeld bij één van de vier patrouilles: de Arenden, Panters, Tijgers, Valken. of Antilope

Het uniform

Een scout van de Redbadtroep draagt een kaki uniformbloes met een bruine halsdoek (de kleur van het veen, eventueel voorzien van het officiele logo van de groep, het scoutingteken met vleugels). De blouse is te koop via www.scoutshop.nl (en kost rond de 30 euro), de halsdoek (das) alleen via de leiding van de Van Maasdijkgroep (en kost samen met het Van Maasdijk logo 10 euro). Zodra een scout geïnstalleerd is moeten op de blouse het installatieteken en het speltakteken (samen rond de 4 euro) gedragen worden, ook te koop in de Scoutshop. Waar alle tekens en insignes op de blouse thuishoren leert de scout tijdens de opkomsten. Naast de officiële blouse en das is de scout vrij in het dragen van een eigen broek en schoenen. Veelal dragen scouts een (blauwe) spijkerbroek en (stevige) wandelschoenen. We raden het dragen van laarzen af, omdat ze niet isoleren (in de winter krijg je dus heel snel koude voeten) en vocht niet afvoeren (dan krijg je snel blaren of voetschimmel).

De opkomsten

De opkomsten zijn normaal gesproken in of bij ons clubgebouw “Scoutinghiem” aan de van Bienemalaan 7 in Oranjewoud, op zaterdagochtend van 09:30 tot 12:30 uur. Omdat we de opkomst gezamenlijk officieel openen is het de bedoeling om op tijd aanwezig te zijn. We proberen ook om 12:30 uur echt klaar te zijn, maar er is altijd een kans dat dat niet lukt (bijvoorbeeld omdat nog niet alles is opgeruimd of de scouts niet op tijd klaar zijn met een opdracht) en dat de opkomst dus iets uitloopt. Daarnaast heeft elke week 1 patrouille corvee en die moet na de opkomst dus even iets langer blijven. Bij een speciale opkomst kunnen de tijden en locatie afwijken, maar daarover worden scout en ouders tijdig vooraf geïnformeerd.

Inschrijven, contributie en andere kosten

Elke scout bij Scouting van Maasdijk is tijdens de opkomsten verzekerd. Hiervoor is het wel nodig om als (aspirant) lid ingeschreven te staan bij Scouting Nederland. Dit doet de leiding met de gegevens die de ouders invullen op het inschrijfformulier. Tijdens de eerste 3 opkomsten draait de aspirant scout vrijblijvend mee, maar is dan dus wel verzekerd. Na de derde opkomst moet er contributie betaald worden, deze is op dit moment € 42,50 euro per 3 maanden en wordt automatisch geïncasseerd. De kosten van diverse kleine kampjes en andere activiteiten zijn hierbij inbegrepen. Naast de contributie zijn er ook nog andere kosten. Bijvoorbeeld 100 euro voor een zomerkamp van een week op een andere locatie of tussen de 30 en 50 euro voor het Pinksterkamp. Andere mogelijke kosten zijn bijvoorbeeld de aanschaf van een zakmes (vanaf €8,-), behaalde insignes (tegen €2,-per stuk), slaapzak/matje en andere zaken.

Wat doen scouts bij Scouting van Maasdijk

Scouts bij Scouting van Maasdijk zijn actief bezig, maar leren ondertussen ook allerlei (praktische) dingen. We volgen hierbij de leerlijn die door Scouting Nederland is ontwikkeld en die is onderverdeeld in 10 aandachtsgebieden: buitenleven (de natuur), expressie, identiteit, internationaal, samenleving, sport & spel, veilig & gezond (EHBO & hygiëne), houtbewerking & stoken, kampeertechniek & pionieren en tochttechnieken. Rond deze aandachtsgebieden worden de opkomsten opgebouwd. Zo zijn we de ene keer bezig met het bouwen van objecten met behulp van houten palen en touw (pionieren) of met het lopen van een tocht met behulp van aanwijzingen op papier/kaarten of GPS en een andere keer spelen we een bos/renspel of leren we hoe we veilig en efficiënt een vuur kunnen maken en doven. Door het uitvoeren van opdrachten kunnen scouts zich bovendien kwalificeren voor de diverse insignes die bij de aandachtsgebieden horen.

De bedoeling is dat de scouts, naarmate ze ouder worden en meer geleerd hebben, steeds zelfstandiger activiteiten kunnen ondernemen. Dit kan zijn in patrouilleverband, waarbij de oudere scouts de jongere scouts onder hun hoede nemen, maar ook in troepverband of individueel. Uitgangspunt is dat de leiding altijd de controle houdt en beschikbaar is om bij te sturen. Dit bereid de scouts voor op het doorstromen naar de explorers, waar ze zelf het programma voorbereiden en uitvoeren. Omdat er binnen de troep en patrouilles scouts van verschillende vaardigheidsniveaus aanwezig zijn leren scouts ook van elkaar. Zo kan een scout die al gevorderd is op het gebied van pionieren die kennis overdragen aan een scout die daar minder ver mee is. Is er bij de scouts zelf nog (te) weinig kennis op een bepaald gebied, dan zorgt de leiding dat ze die kennis kunnen opdoen.

Informatievoorziening

Door de leiding wordt elke week voor de opkomst informatie gegeven: wat voor soort opkomst hebben we de zaterdag daarop, wat de scout moet voorbereiden, wat de scout moet meenemen, eventueel aanvullende informatie en de agenda van activiteiten in de toekomst. Het is dus van belang om regelmatig deze info te lezen, om geen belangrijke informatie te missen.ook worden ook regelmatig  instructiebladen of aanmeldformulieren meegestuurd. De instructiebladen ondersteunen de uitleg tijdens de afgelopen opkomst of worden de volgende opkomst gebruikt (en dan wordt van de scouts verwacht dat ze de informatie ook hebben doorgelezen). De aanmeldformulieren zijn nodig om te weten hoeveel scouts er bij activiteiten aanwezig zullen zijn.

Wat verwacht Scouting van Maasdijk van de scouts?

Wij verwachten dat een scout plezier heeft en dat hij/zij er ook voor zorgt dat het leuk blijft. Pesten en vervelend gedrag worden niet getolereerd, al is er uiteraard ook ruimte voor de scouts om zich uit te leven. Een scout respecteert hierbij zichzelf én anderen. Daarnaast verwachten we dat een scout op tijd is bij de opkomsten en zich ook (als dat in de mail is aangegeven) heeft voorbereid. Een scout dient ook zijn uniform te dragen tijdens een opkomst (met name tijdens de opening en sluiting).

Wat verwacht Scouting van Maasdijk van de ouders?

Wij verwachten dat de ouders hun scout zo goed mogelijk ondersteunen bij de voorbereidingen op de opkomsten. Ook hopen wij op (vrijwillige) inzet en betrokkenheid van ouders bij activiteiten. En wellicht is er bij één van de ouders wel kennis aanwezig die ze graag eens willen overdragen aan de scouts of willen ze zich als vrijwilliger inzetten voor de scoutinggroep? Ook dat is uiteraard mogelijk. Spreek hiervoor één van de leiding aan.

Vragen?

Uiteraard kunnen we niet alle vragen op deze pagina beantwoorden. Als er nog vragen zijn, dan is de scoutsleiding altijd bereid om die te beantwoorden. Dat kan door ze tijdens (het begin of einde van) een opkomst even aan te spreken of door het invullen van dit contactformulier.

Scouting van Maasdijk wordt mede mogelijk gemaakt door: